ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ขอเชิญร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ 5 ธันวาคม 2560
27 พฤศจิกายน 2560

 

โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และอวัยวะ"
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ช่วงเวลา  08.30 น.ถึง 12.00 น.
สถานที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง(จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)