เรื่องน่ารู้
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
หัวข้อเรื่องน่ารู้
จำนวนคนดู
เสมือนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย เพราะคุณจะบริจาคเลือดได้ก็ต่อเมื่อร่างกายสุขภาพแข็งแรง ซึ่งคุณต้องกรอกแบบสอบถาม และตรว...
177
  ในเลือดคนเรามีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วนคือ แอนติเจน และ แอนติบอดี โดยแอนติเจนจะอยู่บนผิวของเซลล์เม็...
1,157
การแสดงออกของแอนติเจน D ( expression of antigen ) หรือการตรวจหมู Rh    D แอนติเจนบนผิวเม็ด...
811
      เกล็ดเลือดเป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กมาก แต่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่ง เพราะช่วยทำให...
980
1 หน้า |
1
ไปที่หน้า