ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
7 หน้า |
1

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เปิดงาน “สัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด” นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง,นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประชาชนในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง (บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง