ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
2 หน้า |
1
โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ วันที่  16  พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 น.  นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง “ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ” ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง   

โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 37 ยูนิต ได้บริจาคอวัยวะ จำนวน  5 รายและดวงตา จำนวน 4 ราย