ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
2 หน้า |
1
กิจกรรมปั้นจักรยาน DPT BIKE 16 ปั้นสองทะเล

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาเวลา 16.00น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เดินทางมาเป็นประธานกิจกรรมปั้นจักรยาน DPT BIKE 16 ปั้นสองทะเล ณ.สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการการจัดงาน และข้าราชการกรมโยธาฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันณ บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจังหวัดพัทลุง