ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
3 หน้า |
1
มอบสิ่งของพระราชทาน (ชุดเครื่องครัว) และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบสิ่งของพระราชทาน (ชุดเครื่องครัว) และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงโดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.ได้เกิดอัคคีภัยทำให้บ้านของ นายจำลอง เรืองฤทธิ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพัทลุง ได้เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดพัทลุง งานบรรเทาทุกข์ในการจัดซื้อสิ่งของพระราชทาน (ชุดเครื่องครัว) จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 33,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนใกล้พื้นที่ในหมู่บ้านให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกในการมอบถุงพระราชทาน ในครั้งนี้