ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
4 หน้า |
1
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่

  โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ วัดลานช้าง ม.7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

   ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรและร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว. กับสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และ อสม. จำนวน 5 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้รายละ 1,000 บาท และมอบถุงอุปโภคบริโภครายละ 1 ถุง