ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
3 หน้า |
1
โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ วันที่  10  เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.  นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ”  ณ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง  ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง   โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 38 ยูนิต