ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
3 หน้า |
1
งานวันอนุรักษ์มรดกไทย

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 พร้อมด้วยวางพานพุ่มดอกไม้สักการะวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561  ณ วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ประชาชนในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว