ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
3 หน้า |
1
จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์ พอ.สว.

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง คณะแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนวัดพรุนายขาว  ม.7  ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 70 ชุด และร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว. กับสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และ อสม. จำนวน 4 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้รายละ 1,000 บาท และมอบถุงอุปโภคบริโภครายละ 1 ถุง