ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
3 หน้า |
1
โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติ

โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติ

หลักสูตร “บรรเทาภัยพิบัติ”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติ “หลักสูตร “บรรเทาภัยพิบัติ” จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2561

  โดยมี นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และ นายวันชัย  จันทร์พร รอง ผวจ.พัทลุง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติ “หลักสูตรบรรเทาภัยพิบัติ” ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

   รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561   รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง