ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
1 หน้า |
1
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง