ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
หมวด
หัวข้อข่าว
จำนวนคนดู
จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่า...
49
จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าร...
49
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 น.นางสาวดวงพร บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดห...
52
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดห...
90
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ...
90
6 หน้า |
1
ไปที่หน้า