ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
หมวด
หัวข้อข่าว
จำนวนคนดู
ออกเยี่ยมราษฎรผู้พิการ ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์&...
1
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ...
1
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 61 ที่ผ่านมา พัทลุงประชาชนนับหมื่นแห่เล่นน้ำสงกรานต์ ถนนข้าวสังข์หยด   ถนนพัฒนา หรือที่หลายๆคน...
2
เช้าของวันที่ 11 เม.ย. 61 ที่ผ่านมา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวดวงพร บุญครบ และนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราช...
1
โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ วันที่  10  เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.  นางมะลิ ว...
10
42 หน้า |
1
ไปที่หน้า